Switched Menus met Pinnacle Studio en PgcEdit

Inleiding
Geïnspireerd door de bijna ongelimiteerde mogelijkheden van DVD-lab Pro zocht ik naar een methode om in Pinnacle's Studio 'Switched Menus' te kunnen maken.
Het was mij al snel duidelijk dat dit niet mogelijk is omdat een kenmerk dat hiervoor noodzakelijk is, namelijk het kenmerk 'Auto Action' op een knop, niet ingesteld kan worden in Studio.
Echter, met het programma PgcEdit, een zogenaamde IFO-editor, kan na het maken van een DVD-image nog heel veel aan de menu structuur en daarmee ook aan de navigatiemogelijkheden worden gewijzigd. Zo ook de Auto Action.

Deze techniek kan overigens ook worden toegepast op DVD-images die met andere programma's dan Studio zijn gemaakt maar dezelfde beperking hebben (het niet kunnen instellen van Auto Action).

Wat is een Switched Menu
Het beste kan ik dit uitleggen door te verwijzen naar
http://www.mediachance.com/dvdlab/tutorial/switchmenu.html
Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe dit in DVD-lab is te realiseren. Het gaat mij er echter meer om dat de daar getoonde plaatjes duidelijk maken wat nu eigenlijk de bedoeling is van een Switched Menu.
In het kort komt het op het volgende neer: Een menu is een nogal statisch geheel waarin door middel van 'highlights' een menu-item wordt gekozen. Met behulp van de techniek van Switched Menus kan dit een stuk dynamischer en fraaier worden gemaakt. De beperking van de statische achtergrond en de niet al te fraaie highlights wordt daarmee omzeild. Uiteindelijk bestaat het geheel uit een serie menu's terwijl er toch de illusie wordt gewekt dat we binnen één menu blijven navigeren.

Als je met de afstandsbediening voor een menu-item kiest dan wordt er automatisch een ander menubeeld tevoorschijn getoverd. Sleutelwoord is hier: automatisch. Omdat dit met Studio niet gerealiseerd kan worden, je zult altijd op OK/Start/Enter/Play moeten drukken, maken we na de creatie van een DVD-image met Studio gebruik van het programma PgcEdit (freeware) waarmee dit kenmerk wel is aan te passen.
Je hebt voor elk menu-item dus een eigen menu wat naar eigen inzicht opgemaakt kan worden. Hoewel er uiteraard nog steeds functionele knoppen aanwezig moeten zijn kun je deze onzichtbaar maken. Immers, op het menubeeld maak je al duidelijk wat de bedoeling is. Daarvoor heb je geen zichtbare knoppen meer nodig. Die knoppen dienen alleen nog maar om de gewenste acties uit te voeren.

Nadelen van Switched Menus
Het probleem met Swiched Menus is dat sommige DVD-spelers enige tijd nodig hebben om van het ene naar het andere menu te gaan. Hierdoor ontstaat dus enige vertraging in de opbouw van het beeld. Een ongeduldige kijker zou daarom wel eens kunnen denken dat de DVD niet helemaal goed functioneert.
Het is ook niet raadzaam om veel menukeuzes in een dergelijk Switched Menu op te nemen. Je zult dan evenzoveel submenu's moeten aanmaken en als je snel zou willen navigeren van het eerste menu-item naar bijv. het tiende menu-item dan zal de vertraging toch wel merkbaar worden.
Daarom, beperk het aantal menu-items bij voorkeur tot drie of maximaal vier items.

Een ander nadeel (hoewel ik dit persoonlijk geen nadeel vind) is het feit dat beweging en geluid in Switched Menus nagenoeg onbruikbaar zijn.
Technisch gezien geen enkel probleem. Echter, ieder menu heeft zijn eigen beeld en geluid. Omdat je bij het gebruik van Switched Menus veelvuldig van het ene naar het andere menu 'switched', zullen de beweging en het geluid steeds weer worden onderbroken en opnieuw worden afgespeeld. Omdat het lijkt alsof je binnen hetzelfde menu blijft, zal dit als zeer storend en lelijk worden ervaren.
Dus, maar dat geldt naar mijn mening voor alle menu's, houd de menu's rustig (geen bewegende beelden) en gebruik geen audio. De video zelf bevat al meer dan genoeg geluid en beweging. Enige rust in de menu's is daarom aan te raden.

De opbouw
Switched Menus kunnen onderdeel uitmaken van een complexe menustructuur. Ze kunnen worden aangeroepen vanuit een hoofdmenu. Ze kunnen dienen voor Hoofdstukselectie of voor Filmselectie. Ze kunnen ook weer een ander menu en zelfs een andere groep Switched Menus aanroepen.
Voor deze workshop beperk ik mij echter tot een DVD met drie video's (of hoofdstukken) en maak daarvoor een Switched Menu met drie menu-items. Dat houdt dus in dat we een serie van drie menu's gaan maken. Immers, elk menu-item krijgt zijn eigen menu. Dat betekent dus dat je in het geval van vier of meer menu-items ook vier of meer menu's moet maken.

Grafische voorbereiding
De menu's kun je in een grafisch programma zoals bijv. Adobe Photoshop geheel gaan voorbereiden. Immers, wat wij op beeld gaan zien zijn eigenlijk alleen maar achtergronden. De functionele knoppen, die we ook nog eens onzichtbaar gaan maken, voegen we in Studio toe.
Voordeel van het voorbereiden in een grafisch programma is dat zo'n programma over het algemeen veel betere opmaakmogelijkheden heeft dan de Title-editor van Studio. De opmaak van bijv. teksten is in Studio heel erg beperkt.
Maar om zoveel mogelijk de mogelijkheden van Studio te demonstreren laat ik in deze workshop zien hoe je ook de achtergrond van de menu's geheel in Studio kunt aanmaken.
Inleiding Aan de slag