Hoofdstukken zonder Menu in Pinnacle Studio.

Het probleem
Stel je wilt met behulp van Pinnacle Studio een DVD van een video maken waarop de video is onderverdeeld in hoofdstukken zodat je tijdens het bekijken van de video met behulp van de afstandsbediening van het ene naar het andere hoofdstuk kunt navigeren maar je wilt deze DVD niet voorzien van een menu. De video moet dus meteen gaan afspelen als deze in de DVD-speler wordt geplaatst. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?

Deze vraag werd gesteld in het Studio forum van Jos Roijakkers. Ik heb getracht daar een antwoord op te geven en heb er meteen maar dit artikel over geschreven.

In Studio is het niet mogelijk hoofdstukken in een video aan te brengen zonder dat je een menu maakt. Het is echter wel mogelijk er voor te zorgen dat dit menu niet wordt geactiveerd. Weliswaar niet direct in Studio maar door het besturingsbestand (IFO) dat op een DVD-image wordt aangemaakt aan te passen met een IFO-editor zoals PgcEdit (http://home.tiscali.be/debie.roland/pgcedit/).
Na de aanpassingen te hebben gemaakt en getest kun je de DVD-image vanuit Studio of met een ander brandprogramma op DVD branden.

Als je toch een menu wilt hebben maar daarin niet alle hoofdstukken wilt benoemen en geen hoofdstukkenmenu wilt zien dan kun je dat doen door het maken van een eerste menu waarin de video wordt gestart en een tweede (dummy)menu waarin de hoofdstukken aan knoppen worden gekoppeld. Dat tweede menu wordt nooit aangeroepen maar je kunt dan wel door de hoofdstukken navigeren. Heb je meerdere video's dan kun je voor elke video zo'n dummymenu maken. In dit geval kun je dus wel alles in Studio regelen en hoef je geen gebruik te maken van een IFO-editor.

Oplossing
Een ander Authoring programma gebruiken ;) ........
Zonder gekheid, in DVD-lab (Pro) of TMPGEnc DVD Author (om maar een paar voorbeelden te noemen) is het zondermeer mogelijk hoofdstukmarkeringen aan te maken en ervoor te zorgen dat er geen menu wordt getoond. Naar ik heb vernomen kun je dit ook voor elkaar krijgen met een DVD-recorder maar dan moet je die wel hebben. Helaas kan het niet in Studio maar met behulp van het gratis programma PgcEdit is het tamelijk eenvoudig op te lossen.

In mijn Workshops 'Play-All' en 'Switched Menus' heb ik enkele mogelijkheden van PgcEdit toegepast. Door de ontdekkingen die ik daar heb gedaan was het niet zo moeilijk ook voor bovengenoemd probleem een oplossing te vinden.
Door slim combineren van de technieken, uitgelegd in de Worskhops en in dit artikel, kun je zeer geavanceerde menustructuren bouwen.

Een DVD-image gemaakt met Studio heeft altijd een FirstPlay Title. Als je deze niet zelf hebt gemaakt dan wordt er een Dummy aangemaakt.
Elke Title of Menu op een DVD heeft een commandoset waarmee de navigatie op de DVD wordt geregeld. Er is een PRE commandoset waarmee opdrachten worden uitgevoerd alvorens de betreffende Title of Menu wordt gestart en een POST commandoset welke wordt uitgevoerd als de betreffende Title of Menu is afgespeeld.
Door nu de POST commandoset van de FirstPlay zodanig aan te passen dat er na het afspelen van deze FirstPlay meteen wordt genavigeerd naar het begin van de video wordt het menu overgeslagen.
Daarnaast moet er nog worden geregeld dat het gebruik van de menutoetsen op de afstandsbediening wordt geblokkeerd om te voorkomen dat het hoofdstukkenmenu toch nog kan worden gestart.

Studio
In Studio maak je voor je video een menu waarin je het gewenste aantal knoppen (Knop Standaard) aanmaakt en deze verbindt met de hoofdstukken. Je hoeft geen aandacht te besteden aan de opmaak van dit menu. Het is immers de bedoeling dat je dit menu nooit te zien krijgt. Wel moet je de knoppen in de dezelfde volgorde als de hoofdstukken plaatsen.

Via de DVD emulatie van Studio ga je testen of alle knoppen werken en daarna maak je een DVD-image (dus zonder te branden).
Nadat je het project onder een passende naam hebt opgeslagen kies je via het tabblad 'Film maken' voor 'Schijf' en in de Instellingen kies je voor 'Schijfimage maken'. De andere instellingen stel je in op de waarden zoals je dat normaal ook zou doen. Uitvoerformaat 'DVD', de instelling 'Automatisch' kiest automatisch een passende bitrate en de 'Audiocompressie' zet je op MPA (MPEG-1 Layer 2) of op Dolby Digital 2-kanaals als je de AC3 plug-in voor Studio hebt aangeschaft. Vervolgens klik je op schijf maken, wacht rustig af tot de image is gemaakt en daarna kun je Studio afsluiten.

PgcEdit
PgcEdit is een Freeware programma en ontworpen om het op een DVD aanwezige IFO bestand, het besturingsbestand waarin de navigatie van een DVD wordt geregeld, te kunnen bewerken. Ook in mijn Workshops 'Play-all' en 'Switched Menus' wordt gebruik gemaakt van dit programma.
Het programma is slechts één uitvoerbaar bestand. Je kunt het dus gewoon ergens op je PC plaatsen. Na het opstarten van het programma kun je in het menu Options met de keuze Install een snelkoppeling op je Desktop en/of in je Startmenu laten plaatsen. Maar je mag uiteraard ook zelf een snelkoppeling maken.

De oplossing voor het in dit artikel besproken probleem is dat we met PgcEdit ervoor gaan zorgen dat het menu wordt overgeslagen en het gebruik van de menutoetsen op de afstandsbediening wordt geblokkeerd.

Open in PgcEdit de met Studio aangemaakte DVD-image. Deze kun je vinden in de mapstructuur waar Studio de tijdelijke bestanden aanmaakt (ingesteld bij 'Setup/Bewerken'). Dat zou bijv. kunnen zijn: X:\map voor tijdelijke bestanden\Auxiliary Files\naam van het project\DVD\VIDEO_TS

In het linkervenster zie je nu de verschillende onderdelen van de DVD. De VMGM is een dummymenu waarin een aantal technische zaken worden geregeld, VTSMx zijn de menu's, VTSTx de Titles (de video's) en helemaal bovenin zie je de FirstPlay, een dummybestand als je zelf geen Firstplay hebt toegevoegd.
Als je een item selecteert zie je in het rechtervenster de bijhorende commandosets, onderverdeeld in PRE en POST commando's, verschijnen.

In dit voorbeeld zie je slechts één VTST. Onder andere wanneer je in het Studiomenu instelt dat na ieder hoofdstuk teruggegaan moet worden naar het menu, hetgeen hier niet het geval is, wordt de video in meerdere VTST's verdeeld.
De FirstPlay is nu geselecteerd en in de commandoset zie je het commando om naar het Root menu (VTSM 1) te gaan. Dit commando gaan we aanpassen en wel zodanig dat het commando een sprongopdracht naar de eerste video (VTST 1,1) wordt.

Selecteer het POST commando (Jump to VTSM 1) en dubbelklik er op of kies voor 'Edit Cmd' linksonderin het venster van PgcEdit waarmee de Command Editor wordt geopend.
Via de menukeuzes 'Jump and Call/From FP-PGC/to VTST Title' kies je voor het 'JumpTT' commando. In het geval dit niet automatisch al correct wordt ingevuld, vul je in het veld 'Jump to the entry PGC of title' het cijfer 1 (één) in. Deze wijziging zorgt er voor dat direct na de FirstPlay wordt gesprongen naar de eerste video.

De volgende stap is het aanpassen van het POST commando van de video. Daar staat nu een commando (Call the VTSM Root menu) om terug te keren naar het menu als de video is afgespeeld maar dat menu wil je nooit te zien krijgen.
Selecteer links de VTST 1,1 en dan in het rechtervenster het daar aanwezige POST commando. Open weer de Command editor door op het commando te dubbelklikken en wijzig het via de menukeuzes 'Jump and Call/From VTST title/to same VTST Title' in 'LinkPTT'. Daarna even controleren of het cijfer 1 (één) staat ingevuld in het veld 'Jump to Chapter (PTT)'. Deze wijziging zorgt er voor dat direct na het afspelen van de video wordt gesprongen naar het begin van diezelfde video. Dit betekent dus dat de video zichzelf gaat herhalen totdat er op Stop wordt gedrukt.
In plaats daarvan kun je ook kiezen voor het commando 'Exit' zodat het afspelen van de DVD aan het eind van de weergave van de video stopt. In de Command editor kies je in het menu voor 'Alphabetically' en dan voor 'Exit'.

Tenslotte kun je er nog voor zorgen dat het gebruik van de menutoetsen op de afstandsbediening wordt geblokkeerd om te voorkomen dat het hoofdstukkenmenu toch nog kan worden gestart.
Dubbelklik daarvoor op VTST 1,1 of selecteer deze en kies linksonder in het venster van PgcEdit voor 'Edit PGC' waarmee de PGC Editor wordt geopend.
Aan de linkerkant vindt je o.a. de 'Prohibited User Operations' en als je klikt op de knop met de drie puntjes dan krijg je een overzicht van alle beschikbare opties die je kunt aan- of uitschakelen.
Zet een vinkje voor 'Menu call-Title' en 'Menu call-Root' en ook dat is geregeld.

Alle gewenste aanpassingen zijn nu uitgevoerd. Na het opslaan van de DVD via 'File/Save DVD' kun je de werking weer even testen met PowerDVD.
Het functioneren van de DVD is pas goed te testen nadat je de DVD hebt gebrand en afspeelt op een DVD-speler. Doe dat wel eerst op een Rewritable DVD. Pas als alles goed functioneert brand je een definitieve DVD.

Branden
Het branden van de DVD-image kun je doen zoals je dat gewend bent.
Brand je vanuit Studio, open dan eerst het project en kies dan in het Instellingen menu van Schijf maken voor 'Branden van schijfimage'.
In verschillende andere worskhops op mijn website (http://jojo.havank.com) staan aanwijzingen hoe je het beste kunt branden met bijv. Nero of CopyToDVD.

Aanvulling 27/09/05
Van een bezoeker kreeg ik de opmerking dat je ook met DVDShrink het beoogde effect kunt bereiken.
Maak de gewenste DVD-image met menu. Gebruik op deze image het programma DVDShrink met de optie Re-author. Daarmee kun je het menu verwijderen maar de hoofdstukmarkeringen blijven staan.

Johan de Jong
april 2005