Toch maar wel in mpeg2 capturen?

Onlangs maakte een collega van mij de opmerking: "Dat capturen in mpeg2 gaat eigenlijk heel goed".
En zoiets zet mij dan weer aan het denken. Tot nu toe was ik van mening dat je toch maar het best in de hoogste kwaliteit zou moeten capturen. Dus, in mijn geval, in DV-AVI kwaliteit.
Immers, zo weinig mogelijk verlies, dus de meest mogelijke informatie in de videostream, dus het beste te bewerken.

Mijn gedachten waren:
Mijn uiteindelijke doel is het maken van een DVD. Dus in mpeg2 formaat.
Zelden of nooit pas ik speciale filters toe op de videostream.
Ik voeg uiteraard wel effecten/overgangen/titels toe.
Ik knip en plak scenes maar aan het eigenlijke videobestand wijzig ik niets.
O.a. Studio8 is in staat meteen in mpeg2 formaat in DVD kwaliteit te capturen.
Als mijn eindresultaat dus weggeschreven wordt in dat zelfde formaat, wat is er dan op tegen om onmiddelijk in dat formaat te capturen? Helemaal als je bedenkt dat de mpeg2 kwaliteit van Studio8 (mits met DVD specificaties) uitstekend is.
Wordt het eindresultaat kwalitatief minder dan de capture?
Worden overgangen/titels kwalitatief minder dan als ik dat in AVI formaat zou doen?
Heb ik minder mogelijkheden tot editen?

Een aantal voordelen zijn meteen wel duidelijk:
Het gecapturede bestand neemt veel minder ruimte in beslag op de harde schijf (circa 4,5 keer zo klein als DV-AVI) en het encoderen van AVI naar mpeg2, soms een tijdrovend proces, kan worden overgeslagen.
Zie ook de opmerkingen bij 'Resultaten', punt 1.
Eventueel kan het eindresultaat meteen worden gebruikt in een authoring programma zoals DVD-lab (nog wel de-multiplexen).

Voorwaarden
Na deze overdenkingen ben ik het toch maar weer eens gaan proberen. De voordelen spreken mij namelijk bijzonder aan.
Een aantal dingen wil ik weten:
1. kan Studio8 zonder problemen een uur video in mpeg2 kwaliteit capturen?
2. Wordt het editen op ťťn of andere manier beperkt?
3. Gaat Studio8 het bestand weer opnieuw renderen zoals dat het geval is met DV-AVI naar mpeg2 of wordt het bronmateriaal ongemoeid gelaten zoals dat gebeurt bij DV-AVI naar DV-AVI?
4. Is er in het eindresultaat kwaliteitsverlies in bijv. overgangen t.o.v. als ik het in DV-AVI zou maken?
Als deze vragen positief kunnen worden beantwoordt dan is er niets op tegen om voortaan in mpeg2 formaat te gaan capturen.

Natuurlijk zijn er meer programma's die in staat zijn om in mpeg2 te capturen, te bewerken en weer weg te schrijven in hetzelfde formaat. Maar ook voor die programma's gelden dezelfde voorwaarden.

Resultaten
1. Het capturen gaat probleemloos. Hierbij ingesteld op capturen in DVD kwaliteit met een bitrate van 6000.
Het gaat echter niet, zoals bij een preview capture, realtime. Er wordt eerst gecaptured in DV-AVI formaat. Dit houdt dus in dat er in eerste instantie wel voldoende schijfruimte (circa 5Gb per kwartier voor het AVI en het mpeg2 bestand) beschikbaar moet zijn.
Daarna wordt deze AVI door Studio8 geŽncodeerd naar mpeg2. Overigens in een prima kwaliteit. Maar het duurt net zo lang als het encoderen met bijv. TMPGenc. Dus van een tijdwinst is geen sprake. De tijdsbesteding voor het encoderen verplaatst zich echter naar het begin van het hele projekt.
En eigenlijk is dat tijdverlies. Immers, de capture van een uur video wordt volledig geŽncodeerd. Na bewerking houd je misschien een half uur video over. Het encoderen van een half uur video kost aanmerkelijk minder tijd dan dat van een uur. Dit moet dus in de afweging voor het wel of niet willen werken met mpeg2 bestanden worden meegenomen.
Dit betekent allemaal ook dat het uiteraard niet nodig is met Studio8 te capturen en te encoderen. Dat kan prima met andere programma's en dan het uiteindelijke mpeg2 bestand in Studio8 bewerken.
En tot slot moet je, na encodering, zelf het AVI bestand verwijderen. Studio8 laat deze staan.
2. In Studio8 is het bewerken van een mpeg2 bronbestand uitstekend mogelijk. Tot op framenivo. Hoewel ik mij heb beperkt tot overgangen, titels, slowmotion en toegevoegde audio ben ik daarbij geen problemen tegengekomen.
Hooguit kreeg ik het gevoel dat 'scrubben' door de tijdlijn enigszins werd vertraagd.
3. Na het bewerken worden (uiteraard) toegevoegde zaken zoals overgangen en titels gerenderd. De overige gebruikte 'footage' wordt gelukkig niet opnieuw gerenderd.
4. Ik heb in het uiteindelijke resultaat geen kwaliteitsverschil kunnen ontdekken ten opzichte van het mpeg2 bronmateriaal. M.a.w. de kwaliteit van de capture blijft gehandhaafd. Ook de overgangen zijn prima van kwaliteit. En dus uitermate geschikt voor een video DVD.

Waar om te denken
Het enige probleem waar je tegen aan kunt lopen is dat je van te voren niet weet hoe lang een video gaat duren. Hiervan is afhankelijk hoe hoog de bitrate zal mogen zijn.
Immers, met een bitrate van 8000 past er een klein uur video op een DVD. Met een bitate van 6000 is dat ongeveer anderhalf uur.
Is de combinatie tijd/bitrate van de video te hoog om op een DVD te passen dan zal er toch opnieuw gerenderd moeten worden als je Studio8 de DVD wilt laten maken. Met kans op kwaliteitsverlies.
Ik los dat op door toch op een zo hoog mogelijke bitrate te capturen en weer weg te schrijven. Het authoren van de DVD (dus de menu's maken en de DVD image samenstellen) doe ik met DVD-lab (elders op mijn site kun je lezen waarom).
Ik laat DVD-lab de image maken. Ook al is deze dan te groot om op een DVD te passen. Je kunt in DVD-lab instellen dat dit toegestaan wordt.
Daarna laat ik die DVD image 'compressen' door DVDShrink. Dit programma werkt snel en geeft een uitstekend resultaat. Bovendien hoef ik mij daardoor vooraf ook geen zorgen te maken over de omvang van mijn video. Ook over DVDShrink is elders op mijn site uitleg te vinden.
En vervolgens brand ik de DVD met mijn favoriete brandprogramma.

S-VCD
Ook als je een S-VCD wilt maken zou je met een mpeg2 bestand kunnen werken.
Toch raad ik dat af. Er moet dan wel geŽncodeerd worden. Namelijk naar de specificaties van S-VCD (lagere bitrate).
Ten eerste is de S-VCD kwaliteit die door Studio8 wordt gemaakt, alhoewel al een stuk beter dan bij eerdere versies, niet zo bijzonder van kwaliteit.
Ten tweede zijn er maar weinig encodeer programma's die als bron een mpeg2 bestand kunnen verwerken. Het is sommigen wel gelukt met TMPGenc, maar ik krijg dat maar steeds niet voor elkaar.
Dus voor S-VCD raad ik aan toch maar gewoon met AVI te gaan werken.

Conclussie
Als er meer met de video wordt gedaan, ik denk dan bijv. aan het toepassen van filters voor aanpassingen van kleur, noise-reduction etc., dus effecten die op alle frames en pixels toegepast worden (vaak nodig bij analoog bronmateriaal), dan zal de 'footage' van de hoogst mogelijke kwaliteit moeten zijn. Dan is het mpeg2 formaat niet geschikt.
Maar bij 'normaal' knip- en plakwerk, met overgangseffecten en titels etc., zal er geen kwaliteitsverlies optreden als het bronmateriaal van een digitale capture afkomstig is en het eindresultaat bestemd is voor het maken van een DVD.
M.a.w. het is heel goed mogelijk een volledig projekt uit te voeren met een bronbestand in mpeg2 kwaliteit. Het enige waar je op moet letten is dat zowel de capture als het eindresultaat dezelfde DVD specificaties (met name de bitrate) krijgen.

Zelf zal ik deze methode niet toepassen. Ik zie het nut er niet van in. Het kost zelfs extra tijd omdat de volledige capture wordt geŽncodeerd. Tenzij je realtime in mpeg2 op DVD kwaliteit zou kunnen capturen. Maar ik denk dat daarvoor extra hardware nodig is.
Het eindresultaat zal meestal veel korter zijn en vergt dus ook minder encodeertijd. Bovendien zijn er wel snellere encodeer programma's dan Studio8. Bovendien zorg ik er voor dat ik voldoende schijfruimte heb om een projekt in DV-AVI kwaliteit te kunnen bevatten.
Maar als er voor iemand redenen zijn om toch met mpeg2 te moeten werken dan is dat in ieder geval met Studio8 geen probleem.

26 juni 2003
Johan de Jong