AC3 maken met TMPGenc DVD Author

AC3 is een audio formaat dat op nagenoeg alle commerciële DVD's is terug te vinden. Het wordt door alle DVD-spelers ondersteund.
Bij het zelf samenstellen van een DVD zou het dus het beste zijn om de audio om te zetten naar het AC3 formaat.
Echter, lang niet alle videobewerkingsprogramma's bieden de mogelijkheid om de audio naar dit formaat om te zetten. Is dat wel het geval dan gaat dat meestal via plug-ins die over het algemeen erg prijzig zijn.
Daarom kiest men er vaak voor de audio in het wav formaat (PCM) of het mp2 formaat (mpeg1-Layer2) te gebruiken. Voor PAL DVD is dat normaal gesproken geen probleem. In principe wordt het door alle PAL spelers geaccepteerd.

Toch willen veel DVD makers, om verschillende redenen, de audio omzetten naar het AC3 formaat. En dan het liefst natuurlijk met zo goedkoop mogelijke middelen.
Tot voor kort gebeurde dat wel met een AC3 plug-in voor BeSweet. Maar zelfs de maker van BeSweet had geen vertrouwen in deze encodering en de ondersteuning voor de AC3 plug-in is stopgezet.

Tmpgenc DVD Author AC3 Plugin
In mijn artikel van 07/07/03 heb ik het authoring programma TMPGenc DVD Auhtor (TDA) besproken. De bezitters van dat programma hebben geluk. Er is voor weinig geld nu een AC3 plug-in voor beschikbaar gekomen. Volg de link http://www.pegasys-inc.com/en/product/tsp_ac3.html voor de details en zie dat de prijs slechts $ 29 is. Ben je nog niet in het bezit van TDA dan kost de bundel met AC3 plug-in $ 89.

De plug-in kent geen instellingen. Het is aan of uit. Dus encoderen naar AC3 2/0 of niet. En dat doet het goed. Punt. Meer is er niet over te zeggen. De plug-in is op dit moment alleen beschikbaar voor TDA. Het is dus helaas niet als los encodeer programma te gebruiken.

De-muxen naar AC3
Je hebt TDA en de AC3 plug-in. Je wilt je audio bestand encoderen naar AC3. Deze wil je gebruiken in een ander authoring programma. Hoe krijgen we dat nu voor elkaar?

Maak een nieuw project in TDA.
Voeg daar je video aan toe. Dat kan een mpeg2 bestand zijn of dat kunnen elemantary streams zijn. Dus een mpv (video) en een wav of mp2 bestand.
Stel in de settings van de Track de audio in op Dolby Digital (AC3) met een bitrate van bijv. 224 of 192.
Ga naar output en laat de DVD compilatie maken.
En dan heb je dus een VOB (de grootste in de VIDEO_TS directory) waarin besloten de AC3 audio.
Deze audio kun je uit het VOB bestand halen met een programma dat VOB's kan de-muxen. Bijvoorbeeld TMPGenc.
Kies in TMPGenc voor File/Mpeg Tools.
Kies voor De-multiplex.
Open het VOB bestand.
Dubbelklik op de AC3 stream en geef aan waar het opgeslagen moet worden.
Je AC3 audio bestand is klaar voor gebruik.
Beetje omslachtig misschien, maar het werkt wel.

Een probleem heb je natuurlijk als de video over meerdere VOB's (van 1Gb elk) is verdeeld. Je zult dan deze VOB's eerst moeten samenvoegen tot één bestand. Immers, je zult de audio ook als één bestand moeten kunnen de-muxen omdat AC3 niet samengevoegd kan worden. Er is geen editor voor beschikbaar.
Een programma om dit mee te doen zou VobMerge (http://www.angelfire.com/nc/evilmastr) kunnen zijn.

DVD-Lab
Voor DVD-lab is het de-muxen van de VOB's niet nodig. Immers, DVD-lab kan rechtstreeks de VOB's gebruiken. Ook als de video over meerdere VOB's verdeeld is.
Daarnaast is er goed nieuws voor de gebruikers van DVD-lab: de maker van DVD-lab is druk bezig de plug-in geschikt te maken voor gebruik in dit programma. Hij heeft daarover reeds afspraken gemaakt met de makers van TMPGenc. Dus nog even geduld.

Aanvulling 06/02/03
Al het bovenstaande, althans daar waar het gaat over het maken van een VOB en daarna moeten de-muxen etc. had eigenlijk niet geschreven hoeven te worden. Het is achterhaald. Het was helemaal niet nodig. Er was meteen al een oplossing voor.
Waarom heeft niemand mij dat verteld? ;)

Vanaf dat de plug-in er was heb ik altijd gedacht dat deze alleen werkte met TDA.
Na wat verwijderen en herinstalleren zag ik in de plug-in directory echter een executable staan. En dat is de met de plug-in meegeleverde sound speler. En ja, deze kan gebruikt worden als encoder !
De executable met de naam TMPGEncSoundPlayer.exe staat na installatie van de plug-in in de directory 'C:\Program Files\Pegasys Inc\TMPGEnc Sound Player'. Maak voor het gemak even een snelkoppeling op bijv. je bureaublad.
Start deze (overigens zeer lelijke) Sound Player.
Klik op de knop 'Encode'. Die staat ergens links bovenin.
In het volgende venster sleep je de te encoderen audio bestanden (wav of mp2).
Selecteer in het rechtervenster de AC3 plug-in.
Kies met 'Browse' de doelmap waar de AC3 bestanden geplaatst moeten worden.
Klik onderin het venster op 'Encode'.
Dat is alles. Een perfect AC3 bestand. Niet meer nodig een VOB te maken met TDA of wat dan ook.

Aanvulling 08/02/03
In niet PAL landen is het gebruik van AC3 bestanden veel belangrijker dan bij ons. Immers, het gebruik van audio in het formaat Mpeg-1 Audio Layer II (*.mpa of *.mp2) valt niet onder de DVD specificaties van het NTSC systeem.
Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat men in NTSC landen veel enthousiaster is over de AC3 plug-in dan in PAL landen.
Ik heb de mogelijkheden van de AC3 plug-in ook genoemd in de DVD-lab forums. En daar zijn leuke reacties op gekomen. Eéntje daarvan wil ik je niet onthouden:

Been trying to break the encoder with several samples. All have encoded to AC3 without a problem. I have been importing a sample of them into DVDlab without a problem. DVDlab recognizes them and displays the correct attributes.

Compiles without a problem.

Please note that I do not own TPMG DVD Author. I simply purchased the plugin and installed it on my machine. After you pay for the license, the AC encoder is 'unlocked' (now visible) and you can encode from PCM (WAV) to AC3.

Encoding is fast. On my P4 2.4g running XP pro, it will encode a 4min PCM in about 20 secs.

Encoding attributes are limited:

bit rate (64-448 kps)
sample rate (32, 44.1, or 48 khz)
Channel modes: 1+1 L/R 1/0C 2/0 L/R (unsure what these are)

There is a 'compression' feature and a 1+1 secondary compression feature as an encoding option.

It will not accept mp3 files as an input. It will accept other AC3 files.

Unsure about MPA, since I'm in NTSC land, I do not have any to play with.

As mentioned by JoJo, it runs interactively in a 'batch' mode. You drap and drop your files into the window, set the encoder (select AC3), set the output directory, and hit 'encode'. A progress window will be displayed showing you the current and overall status of the encoding process. Very slick indeed.

This is the genuine thing folks! Within the online help file, there is the famliar Dolby Digital logo that only qualified products can display.

So far I have been pleased with it and for $29.00, it's a heck of a deal when compared to the big-boys in the same game.

It's about time!

JoJo - It's my turn to buy you a beer or two if we ever meet! thanks for this tip!
Brian


30 januari 2004
Johan de Jong